1 2

Projekt „ZKUŠENOST VÝHODOU VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Tento operační program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Realizace projektu spadá pod prioritní osu 2 Aktivní politiky trhu práce do oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt „ZKUŠENOST VÝHODOU VE ZLÍNSKÉM KRAJI“ byl předložen v souladu s výzvou MPSV ČR č. 70 a usiluje o opětovný návrat uchazečů a zájemců o zaměstnání starších 45 let na současný trh práce ve Zlínském kraji.

Nejnovější aktuality

14.10. 2015
Realizace aktivity MOTIVAČNÍ ČÁST: Aktivita Motivační část nebyla v měsíci březnu realizována.   Realizace aktivity TEORETICKO-PRAKTICKÁ ...
Autor: Zuzka Menšíková
14.10. 2015
Průběžné výsledky projektu k 31. 3. 2015 Vstup do projektu  391 osob (138 mužů,  253 žen) Vstup do Motivační části - 391 osob (138 mužů,  253 žen) ...
Autor: Zuzka Menšíková
14.10. 2015
Plnění cílů celkově: Cíl 1: do projektu vstoupilo 391 osob = 111,71 % Cíl 2: do aktivit vstoupilo 951 osob = 102,26 % Cíl 4: aktivity řádně ukončilo 923 o...
Autor: Zuzka Menšíková